Một tổ sản xuất theo kế hoạch phải làm 2400 sản phẩm trong một thời gian quy định,nhưng thực tế nhờ năng xuất lao động tăng nên mỗi ngày tổ đã làm th

Question

Một tổ sản xuất theo kế hoạch phải làm 2400 sản phẩm trong một thời gian quy định,nhưng thực tế nhờ năng xuất lao động tăng nên mỗi ngày tổ đã làm thêm được 6 sản phẩm so với kế hoạch,cho nên chẳng những đã hoàn thành kế hoạch trước 3ngày mà còn làm thêm được 120 sản phẩm so với kế hoạch. Tìm số sản phẩm mà tổ sản xuất phải làm trong một ngày theo kế hoạch .

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-05T18:48:31+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:50:05+00:00

  Đáp án: $50$ sản phẩm/ngày

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số sản phẩm mà tổ phải làm trong một ngày theo quy định là $x, x>0$

  $\to$Thời gian dự kiến hoàn thành $2400$ sản phẩm là:

  $$\dfrac{2400}{x}(ngày)$$

  Theo bài ta có:

  $(x+6)(\dfrac{2400}{x}-3)=2400+120$

  $\to (x+6)\cdot \dfrac{2400-3x}{x}=2520$

  $\to (x+6)(2400-3x)=2520x$

  $\to -3x^2+2382x+14400=2520x$

  $\to -3x^2-138x+14400=0$

  $\to x=50$ vì $x>0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )