Một trại gà trong 3 ngày thu đc 315 quả trứng.Hỏi trong 8 ngày như thế trại gà sẽ thu đc bao nhiêu quả trứng ?

Question

Một trại gà trong 3 ngày thu đc 315 quả trứng.Hỏi trong 8 ngày như thế trại gà sẽ thu đc bao nhiêu quả trứng ?

in progress 0
Kylie 4 ngày 2021-12-07T18:09:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:10:09+00:00

  Một này trại gà thu đc số trứng là :

  315 : 3 = 105 ( quả trứng )

  Trong 8 ngày trại gà thu được số trứng là :

  105 x 8 = 840 ( quả trứng )

             Đ/s : 840quả trứng

  0
  2021-12-07T18:10:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Một ngày trại gà thu đc số quả trứng là:315÷3=105

  8 ngày trại gà thu đc số quả trứng là:105×8=840

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )