một trang trại nuôi 690 con gà người ta tiêm phòng dịch hết số hàng đó trong ba ngày Ngày đầu tiên tiêm 2/3 số gà ngày thứ hai tiêm 4/5 số gà còn lại

Question

một trang trại nuôi 690 con gà người ta tiêm phòng dịch hết số hàng đó trong ba ngày Ngày đầu tiên tiêm 2/3 số gà ngày thứ hai tiêm 4/5 số gà còn lại hỏi ngày thứ ba đã tiêm bao nhiêu con gà
Giải CHI TIẾT GIÚP MÌNH NHÉ ????

in progress 0
Iris 3 tháng 2021-09-20T20:05:49+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:07:10+00:00

  Đáp án: 46 con gà

  Giải thích các bước giải:

  Số gà tiêm ngày thứ nhất là: 690.2/3 = 460(con)

  Số gà còn lại sau khi tiêm ngày thứ nhất là: 690-460 = 230(con)

  Số gà tiêm ngày thứ hai là 230.4/5 = 184(con)

  Số gà còn lại sau khi tiêm ngày thứ hai là: 230-184 = 46(con)

  Vì chỉ tiêm trong 3 ngày nên số gà còn lại sau khi tiêm ngày thứ hai chính là số gà tiêm vào ngày thứ 3

  ⇒ Ngày thứ 3 tiêm 46 con gà

  0
  2021-09-20T20:07:11+00:00

  Số con gà tiêm phòng trong ngày đầu là:

  690×2/3=460(con gà)

  Số con gà chưa tiêm sau ngày đầu:

  690-460=230(con gà)

  Số con gà tiêm phòng ngày thứ hai là:

  230×4/5=184(con gà)

  Số con gà ngày thứ ba tiêm phòng là:

  230-184=46(con gà)

  Đáp số: 46 con gà.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )