Một trong những đặc điểm cơ bản của tình bạn trong sáng, lành mạnh là cùng nhau A: bình đẳng và tôn trọng. B: can thiệp vào đời sống riêng tư. C:

Question

Một trong những đặc điểm cơ bản của tình bạn trong sáng, lành mạnh là cùng nhau

A:
bình đẳng và tôn trọng.
B:
can thiệp vào đời sống riêng tư.
C:
bao che mọi khuyết điểm sai lầm.
D:
tham gia làm việc trái pháp luật.
12
Đức tính liêm khiết sẽ giúp con người sống
A:
thanh thản.
B:
ẩn danh.
C:
khép kín.
D:
tách biệt.
13
Công dân thể hiện thái độ tôn trọng người khác khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A:
biết học hỏi lẫn nhau.
B:
bày tỏ sở thích vượt trội.
C:
tự đáp ứng mọi nhu cầu.
D:
hy sinh lợi ích cá nhân.
14
Hành vi nào sau đây của công dân thể hiện thái độ tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

A:
Bảo vệ tất cả phong tục tập quán.
B:
Tôn vinh mọi nền văn hóa mới lạ.
C:
Thân thiện với du khách nước ngoài.
D:
Sùng bái hàng hóa nhập khẩu.
15
Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau là biểu hiện của
A:
giữ chữ tín.
B:
tính công bằng.
C:
cùng hợp tác.
D:
sự bình đẳng.

in progress 0
Rylee 13 phút 2021-09-07T08:00:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:01:55+00:00

  12 A

  13 A

  14 A, C

  15 A

  0
  2021-09-07T08:02:34+00:00

  11c

  12a

  13b

  14d

  15a

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )