một trường có 1200 hs số học sinh trung bình chiếm 5/8 hs toàn trường , số hs khá chiếm 40% số hs còn lại . Còn lại là số học sinh giỏi . Tính số học

Question

một trường có 1200 hs số học sinh trung bình chiếm 5/8 hs toàn trường , số hs khá chiếm 40% số hs còn lại . Còn lại là số học sinh giỏi . Tính số học sinh còn lại

in progress 0
Abigail 4 tháng 2021-08-16T05:19:39+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:21:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  đổi 40%=2/5

  trường đó có số học sinh trung bình là

  1200 : 8 x 5 = 750 ( học sinh )

  trường đó có số học sinh khá là

  ( 1200-750 ) x 2/5=180 ( học sinh )

  số học sinh còn lại là

  1200-180-750=270 ( học sinh)

  đáp số : 270 học sinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )