Một trường học có 324 học sinh trong đó số học sinh nam ít hơn học sinh nữ là 40 học sinh tính số học sinh nam và số học sinh nữ của trường đó

Question

Một trường học có 324 học sinh trong đó số học sinh nam ít hơn học sinh nữ là 40 học sinh tính số học sinh nam và số học sinh nữ của trường đó

in progress 0
Piper 1 năm 2021-12-01T17:38:03+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T17:39:11+00:00

                                                                       Giải

                             Số học sinh nữ của trường đó là :

                                  < 324 + 40 > : 2 = 182 < học sinh >

                             Số học sinh nam của trường đó là :

                                   182 – 40 = 142 < học sinh >

                                                  Đáp số : 182 học sinh nữ

                                                                 142 học sinh nam

   

  0
  2021-12-01T17:39:58+00:00

  Đáp án:

   Bạn tham khảo

  Giải thích các bước giải:

   Số học sinh nam là 

  $(324-40):2=142$ học sinh

  Số học sinh nữ là 

  $324-142=182$ học sinh 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )