một trường học có số hs chưa đến 1000 ngườ, khi xếp hàng 20,25,30 đều dư 15 người nhưng xếp hàng 41 thì vừa đủ.tính số hs

Question

một trường học có số hs chưa đến 1000 ngườ, khi xếp hàng 20,25,30 đều dư 15 người nhưng xếp hàng 41 thì vừa đủ.tính số hs

in progress 0
Serenity 3 tháng 2021-08-31T14:08:14+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:10:06+00:00

  Đáp án: 615 học sinh

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số học sinh là a ( học sinh) (0<a<1000)

  Vì khi xếp hàng 20,25,30 đều dư 15 người nhưng xếp hàng 41 thì vừa đủ

  nên a chia cho 20,25,30 đều dư 15 và a chia hết cho 41

  => a-15 chia hết cho 20,25,30

  => (a-15) là BC ( 20,25,30)

  => (a-15) ={ 300;600;900;1200;…}

  => a= { 315; 615; 915; 1215;…}

  mà 0<a<1000 và a chia hết cho 41

  => a=615

  vậy có 615  học sinh 

  0
  2021-08-31T14:10:11+00:00

  Đáp án:

  Gọi số hs là x

  ta có : khi xếp hàng 20,25,30 đều dư 15 người 

  => x – 15 đều chia hết cho 20, 25, 30 

  BCNN của 20, 25, 30 là 300

  Lại có x< 1000 nên x – 15thuộc tập hợp sau { 300, 600, 900}

  => x thuộc tập hợp sau { 315, 615, 915}

  Thêm nữa : xếp hàng 41 thì vừa đủ nên x chia hết cho 41

  Trong 3 số kia chỉ có 615 chia hết cho 41

  Vậy số hs là 615

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )