Một trường khi xếp hang 2;3;7;9 đều vừa đủ. Biết số học sinh trong khoảng từ 2000 đến 600. Tính số học sinh lớp 6a

Question

Một trường khi xếp hang 2;3;7;9 đều vừa đủ. Biết số học sinh trong khoảng từ 2000 đến 600. Tính số học sinh lớp 6a

in progress 0
Sadie 3 tuần 2021-11-24T10:43:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T10:45:06+00:00

  don’t copy

   Chúc bạn học tốt>.<

  chữ mik hơ xấu

  0
  2021-11-24T10:45:06+00:00

  Gọi x là số học sinh của lớp 6a

  Theo đề ta có: x⋮2, x⋮3, x⋮7, x⋮9

  và 200 ≤ x ≤ 600

  ⟹ x ∈ BC ( 2, 3, 7, 9 )

  BCNN ( 2, 3, 7, 9 )

  2 = 2   ;      3 = 3      ;      7 = 7        ;     9 = 32

  BCNN= 2. 7. 3 mũ 2= 126

  BC( 2, 3, 7, 9 ) = B( 126 ) = { 0, 126, 252, 378, 504, 630,…}

  Vì: 200 ≤ x ≤ 600

  Nên: x = 504

    Vậy : lớp 6a có 504 học sinh

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )