Một trường THCS có số HS khi xếp hàng là 15 ,16,18 đều không dư em nào . Tính số HS của trường đó, biết rằng số HS của trường chưa đến 1000

Question

Một trường THCS có số HS khi xếp hàng là 15 ,16,18 đều không dư em nào . Tính số HS của trường đó, biết rằng số HS của trường chưa đến 1000

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-09-08T06:27:36+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T06:29:28+00:00

  Do khi xếp hàng là 15, 16, 18 em mỗi hàng thì ko dư em nào nên số học sinh phải chia hết cho cả 15, 16, 18.

  Vậy số học sinh là bội của 15, 16, 18.

  Ta có BCNN(15, 16, 18) = 720.

  Vậy số học sinh của trường đó phải là một bội của 720. Gọi số học sinh của trường đó là 720k (k là số tự nhiên). Khi đó

  $720 k < 1000$

  $<-> k < \dfrac{1000}{720}$

  $<-> k \leq 1$

  Vậy k = 1. Do đó, số học sinh của trường là 720 hsinh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )