Một trường tiểu học có 1000 em HS,trong đó có 580 em là HS gái,số HS còn lại là HS trai.Hỏi:a,Số HS gái chiếm bao nhiêu phần trăm HS của trường?Số HS

Question

Một trường tiểu học có 1000 em HS,trong đó có 580 em là HS gái,số HS còn lại là HS trai.Hỏi:a,Số HS gái chiếm bao nhiêu phần trăm HS của trường?Số HS trai chiếm bao nhiêu phần trăm HS của trường?

in progress 0
Ximena 5 ngày 2021-12-05T07:11:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:12:49+00:00

  Đáp án: Mình xin câu trả lời hay nhất nha

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-05T07:13:04+00:00

  số học sinh trai của trường đó là :

  1000 – 580 = 420

  Số HS trai chiếm số phần trăm HS của trường là :

  420 : 1000 = 0,42 = 42%

  Số HS gái chiếm số phần trăm HS của trường là :

  100% – 42 % = 58%

  đáp số :Số HS gái chiếm 58% phần trăm HS của trường 

  Số HS trai chiếm 42% phần trăm HS của trường

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )