một trường tiểu học có 250 học sinh nam chiếm 40%học sinh cả trường .Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh

Question

một trường tiểu học có 250 học sinh nam chiếm 40%học sinh cả trường .Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh

in progress 0
Samantha 4 tháng 2021-07-30T21:09:09+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:10:17+00:00

  Trường đó có số học sinh là:

            250:40×100=625 (học sinh)

                     Đáp số: 625 học sinh

  0
  2021-07-30T21:10:24+00:00

  Đáp án: 625 hoc sinh 

                                                   Bai giai 

                                 Truong do co so hoc sinh la :

                                  250 : 40 x 100 = 625 ( hoc sinh ) 

                                            Dap so : 625 hoc sinh 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )