Một trường tiểu học có 640 học sinh, trong đó có số học sịnh giỏi chiếm 25%, số học sinh khá chiếm 70%, còn lại là học sinh trung bình. Tính số học si

Question

Một trường tiểu học có 640 học sinh, trong đó có số học sịnh giỏi chiếm 25%, số học sinh khá chiếm 70%, còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh trung bình của trường đó.
Ai tlnn cho ctlhn

in progress 0
Sarah 5 ngày 2021-12-04T05:46:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:48:13+00:00

  số học sinh trung bình chiếm số % học sinh toàn trường là:

      100%-(25%+70%)=5%(học sinh toàn trường)

  số học sinh trung bình của trường đó là:

      5%×640=32(học sinh)

  đáp số:32 học sinh

  0
  2021-12-04T05:48:14+00:00

  @py

  Bài làm :

  Số học sinh trung bình chiếm là :

  `100% – ( 25% + 70% ) = 5%`

  Có số học sinh trung bình là :

  `640 × 5 : 100 = 32` ( học sinh )

  Đáp số : `32` học sinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )