Một trường tổ chức cho học sinh đi du lịch với khoảng 800 đến 900 học sinh . Tính số học sinh biết khi xếp học sinh lên xe có 24 chỗ và xe có 40 chỗ t

Question

Một trường tổ chức cho học sinh đi du lịch với khoảng 800 đến 900 học sinh . Tính số học sinh biết khi xếp học sinh lên xe có 24 chỗ và xe có 40 chỗ thì đều vừa đủ.

in progress 0
Anna 22 phút 2021-09-10T15:10:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T15:11:54+00:00

  Đáp án:

  840 học sinh

  Giải thích các bước giải:

  Giải :
  Gọi số học sinh là x và \(800 < x < 900\) Khi xếp học sinh lên xe 24 chỗ và xe 40 chỗ thì đều vừa đủ Suy ra \(x \vdots 24\) và \(x \vdots 40\) Khi đó \(x \in BC\left( {24;40} \right)\) Ta có : \(\begin{array}{l}24 = {2^3}.3\\40 = {2^3}.5\\ \Rightarrow BCNN\left( {24;40} \right) = {2^3}.3.5 = 120\\ \Rightarrow BC\left( {24;40} \right) = \left\{ {0;120;240;360;480;600;720;840;960;...} \right\}\end{array}\) Mà \(800 < x < 900\) Suy ra : \(x = 840\) Vậy số học sinh là : 840 học sinh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )