một tủ lạnh giảm 15% so với giá niêm yết. hỏi để bán với giá gốc ban đầu thì cửa hàng phải tăng giá bao nhiêu phần trăm so với giá đã bán

Question

một tủ lạnh giảm 15% so với giá niêm yết. hỏi để bán với giá gốc ban đầu thì cửa hàng phải tăng giá bao nhiêu phần trăm so với giá đã bán

in progress 0
Aubrey 11 phút 2021-09-09T14:13:11+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-09T14:15:04+00:00

    Đáp án:

    15%

    Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )