Một tủ sách của trường có chứa 3000 cuốn sách gồm bốn loại: Toán, Văn, Ngoại Ngữ và truyện tranh. Trong đó có 100 cuốn sách văn, số sách Truyện tranh

Question

Một tủ sách của trường có chứa 3000 cuốn sách gồm bốn loại: Toán, Văn, Ngoại Ngữ và truyện tranh. Trong đó có 100 cuốn sách văn, số sách Truyện tranh bằng 4/5 số sách Văn, số sách ngoại ngữ bằng 1 nửa tổng số sách Truyện tranh Và Văn,còn lại là sách Toán
a) Tính số sách mỗi loại
b)Để phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu của hs, người ta đầu tư thêm một số lượng sách Toán. Khi đó, số sách Ngoại Ngữ chiếm 25% tổng số sách lúc sau. Tính số sách Toán đầu tư thêm

in progress 0
Cora 1 tháng 2021-08-31T08:32:05+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:33:28+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  a)

  `text{Số sách truyện tranh là :}`

  `100 . 4/5 = 80 \ text{cuốn)}`

  `text{Số sách ngoại ngữ là :}`

  `text{(100+80):2=90 (cuốn)}`

  `text{Số sách toán là :}`

  `text{3000 – 100 – 80 – 90 = 2730 (cuốn)}`

  b)

  `text{Số sách toán đầu tư thêm là :}`

  `text{90 : 25% = 360 (cuốn)}`

          `text{Đáp số : ….}`

  0
  2021-08-31T08:33:37+00:00

  Đáp án:

  Gui ban 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )