Một xưởng may đã dùng hết 350m vải để may quần áo, trong số đó vải may quần chiếm 60%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu?

Question

Một xưởng may đã dùng hết 350m vải để may quần áo, trong số đó vải may quần chiếm 60%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu?

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-10-01T00:14:11+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:15:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   số vải may quần là 

      350 × 60/100=210(m)

  số vải may áo là 

   350-210=140(m)

  0
  2021-10-01T00:15:57+00:00

  Số vải may quần là:

       350 : 100 x 60=210(m)

  Số vải may áo là:

      350 – 210=140(m)

            Đáp số: 140m

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )