một xưởng may được đặt hàng máy 1 số lượng áo đồng phục học sinh. mỗi ngày xưởng may dự định may được 100 cái áo, trên thực tế mỗi ngày xưởng sản xuất

Question

một xưởng may được đặt hàng máy 1 số lượng áo đồng phục học sinh. mỗi ngày xưởng may dự định may được 100 cái áo, trên thực tế mỗi ngày xưởng sản xuất được 120 cái áo, do đó xưởng không những đã hoàn thành trước thời hạn dài 1 ngày mà còn vượt chỉ tiêu thêm 20 sản phẩm. Hỏi xưởng may được đặt hàng máy bao nhiêu cái áo?

in progress 0
Gianna 3 giờ 2021-10-16T14:51:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T14:53:07+00:00

  Ta có 100x+20=120(x-1)20x=140x=7

  =>Số áo được đặt hàng là 7.100=700 (cái)

  0
  2021-10-16T14:53:18+00:00

  Gọi X là số ngày dự định xưởng hoàn thành công việc
  Ta có 100x+20=120(x-1)20x=140x=7
  Số áo được đặt hàng là 7.100=700 (cái)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )