Một xưởng sản xuất có 200 người chia làm 3 tổ số người tổ 1 và tổ 2 gấp 3 lần số người ở tổ 3 Nếu tổ 1 bớt đi 10 người thì số người ở tổ 1 bằng số ngư

Question

Một xưởng sản xuất có 200 người chia làm 3 tổ số người tổ 1 và tổ 2 gấp 3 lần số người ở tổ 3 Nếu tổ 1 bớt đi 10 người thì số người ở tổ 1 bằng số người ở tổ hai Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu người
HELP ME!

in progress 0
Clara 4 tuần 2021-09-06T21:38:19+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T21:39:29+00:00

  tổng số phần bằng nhau là

  `3+1=4`(phâhnf)

  Số người tổ 3 là

  `200÷4=50`(người)

  Tổng số người cả tổ 1 và tổ 2 là

   `200-50=150`(người)

  Số người tổ 1 là

  `(200-50-10)÷2+10=80`(người)

   Số người tổ 2 là

   `80-10=70`(người)

  $@kinh0908$

  0
  2021-09-06T21:40:16+00:00

                                                  Giải

      Số người tổ 3 là: 200÷(3+1)=50(người)

      Số người cả tổ 1 và tổ 2 là: 200-50=150(người)

      Số người tổ 1 là: (200-50-10)÷2+10=80(người)

      Số người tổ 2 là: 80-10=70(người)

                Đáp số:+Tổ 1:   80(người)

                            +Tổ 2:   70(người)

                            +Tổ 3:   50(người)

  Chúc bạn hok tốt!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )