Một vận động viên dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một vận tốc đầu bằng 5m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,10 Lấy g = 9,8 m

Question

Một vận động viên dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một vận tốc đầu bằng 5m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,10
Lấy g = 9,8 m/s^2. Hãy tính
a. Gia tốc của quả bóng
b. Quãng đường quả bóng đi được cho đến khi dừng hẳn ?

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-08-12T02:17:04+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:19:01+00:00

  Đáp án:

  a. $a =  – 1m/{s^2}$

  b. $s = 12,5m$ 

  Giải thích các bước giải:

  a. Gia tốc của quả bóng là:

  $ma =  – {F_{ms}} =  – \mu mg \Rightarrow a =  – \mu g =  – 0,1.10 =  – 1m/{s^2}$

  b. Quãng đường bóng đi đến khi dừng hẳn là:

  $s = \dfrac{{{v^2} – {v_o}^2}}{{2a}} = \dfrac{{0 – {5^2}}}{{2.\left( { – 1} \right)}} = 12,5m$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )