Một vận động viên xe đạp đang leo dốc. Biết rằng độ cao từ chân dốc lên đỉnh dốc là h = 10 m và đoạn đường dốc dài = 60 m, khối lượng của người và xe

Question

Một vận động viên xe đạp đang leo dốc. Biết rằng độ cao từ chân dốc lên đỉnh dốc là h = 10 m và đoạn đường dốc dài = 60 m, khối lượng của người và xe m = 7000g, lực ma sát của mặt đường cản trở chuyển động của người và xe là Fms = 60N. Hãy tính
a. Công mà vận động viên tiêu tốn để vượt dốc.
b. Hiệu suất của công đó.

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-16T19:18:20+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:19:22+00:00

  Đáp án:

   a. 10600J

  b. 66,04%

  Giải thích các bước giải:

   a. công có ích để vật leo dốc:

  \[{A_i} = 10mh = 10.70.10 = 7000\left( J \right)\]

  công lực ma sát

  \[{A_{{F_{ms}}}} = {F_{ms}}.l = 60.60 = 3600J\]

  Công mà vận động viên tiêu tốn để vượt dốc

  \[A = {A_i} + {A_{{F_{ms}}}} = 10600J\]

  \(b.H = \frac{{{A_i}}}{A}.100\%  = \frac{{7000}}{{10600}}.100\%  = 66,04\% \)

  0
  2021-10-16T19:19:39+00:00

  Đáp án:

  a) A = 10 600J.

  b) H = 13,95% .

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt:

  h = 10m

  l = 60m

  m = 7000g

  Fms = 60N

  Tính a) A = ? J

           b) H = ? %

  Giải:

  a)   Đổi 70 000g  = 70kg

  Trọng lượng của người và xe:

  P = 10m = 10.70 = 700N

  Công do trọng lực gây ra:

  A1 = P.h = 700.10 = 7000 ( J )

  Công do lực ma sát gây ra:

  A2 = Fms.l = 60.60 = 3 600 ( J )

  Công VĐV tiêu tốn để vượt dốc :

  A = A1 + A2 = 7000+ 3 600 = 10 600 ( J )

  Vậy công VĐV tiêu tốn để vượt dốc là 10 600J.

  b) Hiệu suất của công đó:

  H = (A1/A).100% = (7 000 / 10 600) . 100% ≈ 66,04%

  Vậy hiệu suất của công đó là ~ 66,04%.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )