Một vật 5kg được thả rơi tự do từ độ cao 4m, xuống một hồ nước sâu 2m. Tính công của trong lực khi vật rơi đến đáy hồ lấy g=10

Question

Một vật 5kg được thả rơi tự do từ độ cao 4m, xuống một hồ nước sâu 2m. Tính công của trong lực khi vật rơi đến đáy hồ lấy g=10

in progress 0
Iris 48 phút 2021-09-21T02:30:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T02:31:15+00:00

  Đáp án:

  Công của trọng lực từ lúc thả rơi đến khi rơi đến đáy hồ là 300J

  Giải thích các bước giải:

  Công của trọng lực khi vật rơi đến đáy hồ là:

  \[{A_P} = P.h = mgh = 5.10.\left( {4 + 2} \right) = 300J\]

  0
  2021-09-21T02:31:50+00:00

  Đáp án:

   A=300J

  Giải thích các bước giải:

  Quảng đường vật rơi là:

  s=4+2=6m

  Công của trọng lực là:

  A=Ph=10mh=10.5.6=300J

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )