Một vật bằng đồng bên trong có khoảng rỗng . Cân trong không khí vật có khối lượng 264g. Cân trong nước vật có khối lượng 221g. Trọng lượng riêng của

Question

Một vật bằng đồng bên trong có khoảng rỗng . Cân trong không khí vật có khối lượng 264g. Cân trong nước vật có khối lượng 221g. Trọng lượng riêng của đồng là 89000N/m3. Bỏ qua lực đẩy acimet của không khí . Hãy tính thể tích của phần rỗng

in progress 0
Iris 4 tuần 2021-11-14T02:12:19+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-14T02:13:31+00:00

  Đáp án:

   Vr = 0,000005m³

  Giải thích các bước giải:

   Đổi: 264g = 0,264kg

  221g = 0,221kg

  Thể tích của cả vật đó là:
  \[V = \frac{P}{d} = \frac{{2,64}}{{89000}} = 0,00003{m^3}\]

  Thể tích phần đặt là:
  \[V’ = \frac{{P’}}{d} = \frac{{2,21}}{{89000}} = 0,000025{m^3}\]

  Thể tích phần rỗng là:

  \[{V_r} = V – V’ = 0,00003 – 0,000025 = 0,000005{m^3}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )