Một vật bằng nhôm có chiều dài 100cm khi có nhiệt độ là 20 độ C. Hỏi chiều dài của thanh nhôm đó là bao nhiêu nếu có nhiệt độ là 120 độ C

Question

Một vật bằng nhôm có chiều dài 100cm khi có nhiệt độ là 20 độ C. Hỏi chiều dài của thanh nhôm đó là bao nhiêu nếu có nhiệt độ là 120 độ C

in progress 0
Clara 4 tuần 2021-11-12T01:45:39+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T01:47:10+00:00

  Đáp án:

  Chiều dài của vật nhôm tại 120 độ C là 100,023cm 

  Giải thích các bước giải:

  Biết cứ mỗi mét nhôm khi tăng 1 độ C thì dãn ra 0,0023cm

  Do đó khi tăng nhiệt độ lên 120 độ chiều dài của vật nhôm 100cm là:

  \[l = 100 + 0,0023.0,1.\left( {120 – 20} \right) = 100,023cm\]

  0
  2021-11-12T01:47:25+00:00

  Đáp án:

   `l=100,231cm`

  Giải thích các bước giải:

   Khi thanh nhôm có nhiệt độ là `120°C` thì nó đã tăng lên số `°C` so với lúc đầu là

  `120-20= 100°C`

  Mà cứ tăng `1°C` thì `1m ` nhôm dãn ra `0,0000231m= 0,00231cm`

  Chiều dài của thanh nhôm lúc đó là

  `l= 100+0,00231.100= 100,231 cm`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )