Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên đoạn đường dài 20m. Chia đoạn thành hai phần sao cho thời gian chuyển động của hai vật trên hai đoạn đ

Question

Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên đoạn đường dài 20m. Chia đoạn thành hai phần sao cho thời gian chuyển động của hai vật trên hai đoạn đó = nhau, chiều dài của các đoạn đường đó là?

in progress 0
Abigail 1 tuần 2021-12-04T07:19:21+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:20:52+00:00

  $\begin{array}{l}
  {s_1} = \frac{1}{2}a{t^2}\\
  {s_2} = vt + \frac{1}{2}a{t^2} = at.t + \frac{1}{2}a{t^2} = \frac{3}{2}a{t^2}\\
  {s_1} + {s_2} = 2a{t^2} = 20(m) \to a{t^2} = 10(m)\\
  \to {s_1} = 5m\\
  {s_2} = 15m
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )