một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều .trong giây thứ nhất đi được quãng đường 3m .trong giây thứ hai đi được quãng đường là bao nhiêu ?

Question

một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều .trong giây thứ nhất đi được quãng đường 3m .trong giây thứ hai đi được quãng đường là bao nhiêu ?

in progress 0
Adeline 1 tháng 2021-08-31T17:56:14+00:00 2 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:57:36+00:00

  Khi $t=1s$:

  $s=0,5at^2$

  $\Leftrightarrow 3=0,5a.1^2$

  $\Leftrightarrow a=6(m/s^2)$

  Khi $t=2s$:

  $s=0,5at^2=0,5.6.2^2=12(m)$

  Vậy giây thứ 2, vật đi $12-3=9(m)$

  0
  2021-08-31T17:57:58+00:00

  Đáp án:

   9m

  Giải thích các bước giải:

  Trong giây thứ nhất đi được 3m nên:

  \(\begin{array}{l}
  {s_1} = 3\\
   \Rightarrow \dfrac{1}{2}a{.1^2} = 3\\
   \Rightarrow a = 6m/{s^2}
  \end{array}\)

  Quảng đường vật đi được sau 2s là:

  \({s_2} = \dfrac{1}{2}a{t^2} = \dfrac{1}{2}{.6.2^2} = 12m\)

  Quảng đường vật đi được trong giây thứ 2 là:

  \(s = {s_2} – {s_1} = 12 – 3 = 9m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )