Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều trên sàn với lực kéo 20N có phương cùng với phương chuyển động. Sau khi đi được quãng đường 3.2m thì v

Question

Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều trên sàn với lực kéo 20N có phương cùng với phương chuyển động. Sau khi đi được quãng đường 3.2m thì vật có vận tốc 4m/s.
a. Bỏ qua ma sát. Tính khối lượng của vật.
b. Nếu hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0.2 thì sau khi đi được quãng đường 4m vận tốc của vật là bao nhiêu ?

in progress 0
Melody 2 tuần 2021-11-23T03:47:14+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T03:48:21+00:00

  Đáp án:

   a,$8kg$

  b.$v = 2\left( {m/s} \right)$

  Giải thích các bước giải:

   a. $\begin{array}{l}
  2as = {v^2} – v_0^2\\
   \Rightarrow 2.a.3,2 = {4^2} – {0^2}\\
   \Rightarrow a = 2,5\left( {m/{s^2}} \right)
  \end{array}$

  theo dl II niu-ton

  $F = ma \Rightarrow m = \frac{F}{a} = \frac{{20}}{{2,5}} = 8kg$

  b. $\begin{array}{l}
  a = \frac{{F – {F_{ms}}}}{m} = \frac{{F – \mu mg}}{m} = \frac{{20 – 0,2.8.10}}{8} = 0,5\left( {m/{s^2}} \right)\\
  {v^2} – v_0^2 = 2as\\
   \Rightarrow {v^2} – 0 = 2.0,5.4\\
   \Rightarrow v = 2\left( {m/s} \right)
  \end{array}$

  0
  2021-11-23T03:48:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )