Một vật bắt đầu xuất phát chuyển động thẳng nhanh dần đều vs vận tốc ban đầu bằng 0 sau 100m đầu tiên vật dạt được tốc độ 20m/S a) tính độ lớn gia t

Question

Một vật bắt đầu xuất phát chuyển động thẳng nhanh dần đều vs vận tốc ban đầu bằng 0 sau 100m đầu tiên vật dạt được tốc độ 20m/S
a) tính độ lớn gia tốc của vật
b) tính quãng đường vật đi được và tốc độ của vật sau 5s đầu tiên

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-08-25T08:11:20+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T08:12:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:a)v^2 -v0^2=2as

   400-0=2a100

  a=2m/s^2

  b) s=v0t +1/2at^2

  s=0×t +1/2×2×5^2=25m

  0
  2021-08-25T08:12:53+00:00

  Đáp án:

   a=2m/s²  ; v=10m/s

  Giải thích các bước giải:

  a, Áp dụng CT :   v²-v0²=2as

  ⇒ Gia tốc a = (v²-v0²)/2s

                      = 20²/200  = 2m/s²

  b,     Quãng đường đi được sau 5 giây đầu tiên là

             S = v0t +1/2at² = 0.5 +1/2.2.5² = 25m

         Tốc độ của vật sau 5s đầu tiên là

             v=v0+at =0+ 2.5= 10m/s²

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )