Một vật chuyển động dọc theo trục Ox, với sự phụ thuộc của tọa độ theo thời gian được biểu diễn bởi phương trình: x= -2t ( t bình ) + 8t -2 (m) với t

Question

Một vật chuyển động dọc theo trục Ox, với sự phụ thuộc của tọa độ theo thời gian được
biểu diễn bởi phương trình: x= -2t ( t bình ) + 8t -2 (m) với t tính theo giây. Quãng đường vật đã đi
được từ thời điểm vật bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại là
A. 8m B. 10m C. 12m D. 6m

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-10-20T02:17:07+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:18:47+00:00

  Đáp án:

  s=32m 

  Giải thích các bước giải:

  Từ phương trình chuyển động ta có:

  \[\begin{array}{l}
  {v_o} = 8m/s\\
  a =  – 1m/{s^2}\\
  {x_o} =  – 2m
  \end{array}\]

  Vật dừng lại khi:
  \[v = {v_o} + at \Leftrightarrow 0 = 8 – t \Leftrightarrow t = 8s\]

  QUãng đường vật đi được:

  \[s = {v_o}t + \frac{1}{2}a{t^2} = 8.8 – \frac{1}{2}{.8^2} = 32m\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )