Một vật chuyển động, nếu vận tốc tăng gấp 2 thì động lượng của vật : A. Không đổi B. Tăng gấp 4 lần C. Giảm 2 lần D. Tăng gấp 2 lần

Question

Một vật chuyển động, nếu vận tốc tăng gấp 2 thì động lượng của vật :
A. Không đổi B. Tăng gấp 4 lần C. Giảm 2 lần D. Tăng gấp 2 lần

in progress 0
Valerie 3 tuần 2021-07-11T13:27:48+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:29:07+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!!

  Đáp án:

  $D.$ Tăng gấp $2$ lần

  Giải thích các bước giải:

  Động lượng của một vật được xác định theo công thức:

         $p = mv$

  Khi vận tốc của vật tăng $2$ lần thì động lượng của vật cũng tăng $2$ lần.

  $\to$ Chọn $D$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )