một vật chuyển động thẳng biến đổi đều lên 1 con đường dốc, thời gian nó trượt lên cho tới khi dừng lại mất 3s. thời gian vật đi 8/9 quãng đường

Question

một vật chuyển động thẳng biến đổi đều lên 1 con đường dốc, thời gian nó trượt lên cho tới khi dừng lại mất 3s. thời gian vật đi 8/9 quãng đường

in progress 0
Vivian 24 phút 2021-09-18T12:23:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T12:25:15+00:00

  vo = 0; t= 3=> s = 0,5at2 = 4,5a

  thời gian đi 1/9 đoạn đường đầu:

  s1 = 0,5at12 = s/9 =0,5a => t1 = 1(s)

  => thời gian đi 8/9 quãng đường sau: t2 = 3 – t1 = 2(s)

   

  0
  2021-09-18T12:25:29+00:00

  Đáp án:

  Thời gian để đi được 8/9 quãng đường là 2s  

  Giải thích các bước giải:

  Gia tốc của chuyển động biến đổi đều là:

  \[\begin{array}{l}
  s = {v_o}t + \frac{1}{2}a{t^2} = 3{v_o} + \frac{1}{2}a{.3^2} = 3{v_o} + 4,5a\\
  0 = {v_o} + a.3 \Rightarrow a =  – \frac{{{v_o}}}{3}
  \end{array}\] 

  Thời gian để đi được 8/9 quãng đường là:

  \[\frac{8}{9}s = {v_o}t’ + \frac{1}{2}at{‘^2} \Leftrightarrow \frac{8}{9}.\left( { – 4,5a} \right) =  – 3at’ + \frac{1}{2}at{‘^2} \Rightarrow t’ = 2s\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )