Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với vận tốc ban đầu là 16 m/s. Gia tốc chuyển động của vật có độ lớn 2m/s^2. Hãy tính: a) Sau bao lâu thì vật

Question

Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với vận tốc ban đầu là 16 m/s. Gia tốc chuyển động của vật có độ lớn 2m/s^2. Hãy tính:
a) Sau bao lâu thì vật dừng lại?
b) Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại.

in progress 0
Rose 3 tuần 2021-08-20T05:02:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:03:35+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{align}
    & t=8s \\ 
   & S=64m \\ 
  \end{align}\)

  Giải thích các bước giải:
  \({{v}_{0}}=16m/s;a=-2m/{{s}^{2}}\)

  a) thời gian vật dừng lại: 
  \(v={{v}_{0}}+a.t\Rightarrow t=\dfrac{16}{2}=8s\)

  b) Quãng đường đi : 
  \(S={{v}_{0}}.t+\dfrac{1}{2}.a.{{t}^{2}}=16.8-\dfrac{1}{2}{{.2.8}^{2}}=64m\)

   

  0
  2021-08-20T05:04:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )