một vật chuyển động thẳng có phương trình x = 30 + 4t – t²/ Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 = 1s đến thời điểm t2 = 3s ?

Question

một vật chuyển động thẳng có phương trình x = 30 + 4t – t²/ Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 = 1s đến thời điểm t2 = 3s ?

in progress 0
Adalyn 3 ngày 2021-12-07T01:50:08+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T01:51:21+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Ta có x=xo+v0.(t-to)+12at2=>xo=30m; to=0; vo=4m/s a=-2m/s2 ( Ứng với pt ở đề rồi bạn rút ra nhé)

  Quãn đường vật đi được trong 1s là x1=30+40.1-12=69m

  Quãng đường vật đi được trong 3s ;à x2=30+40.3-32=141m

  =>ΔS=x2−x1=72m

  vậy ….

  0
  2021-12-07T01:51:52+00:00

  Đáp án:

   2m mới đúng 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )