Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu v0=3m/s,gia tốc bằng 4m/s2.Chọn gốc thời gian là lúc vật có vận tốc ban đầu v0=3m/s.Chiều

Question

Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu v0=3m/s,gia tốc bằng 4m/s2.Chọn gốc thời gian là lúc vật có vận tốc ban đầu v0=3m/s.Chiều dương trùng chiều chuyển động của vật.
a) Viết phương trình vận tốc,phương trình quãng đường phụ thuộc thời gian của vật.
b) Tính vận tốc của vật tại thời điểm t=5s,quãng đường vật đi được trong 5s đầu tiên.
c) Tính quãng đường vật đi được tại thời điểm t=2s đến t=4s,tốc đột trung bình tương ứng.
d) Tính quãng đường vật đi được trong 3s đầu tiên và 3s thứ 8

in progress 0
Jade 6 ngày 2021-12-03T21:30:11+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:31:46+00:00

  Đáp án:

  a, Phương trình vận tốc: $v=3+4t$

  Phương trình quãng đường: $x=3t+\frac{1}{2}4t^2=3t+2t^2$

  b, $v_5=3+4.5=23m/s$

  $x_5=3.5+2.5^2=65m$

  c, $S_{2-4}=x_4-x_2=3(4-2)+2.4^2-2.2^2=18m$

  $V_{tb}=\frac{S_{2-4}}{4-2}=9m/s$

  d,$x_3=3.3+2.3^2=27m$

  $S_3$ (sau giây thứ 8) $=x_{11}-x_8=3(11-8)+2.11^2-2.8^2=123m$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )