một vật chuyển động từ A đến B trên 1 đường thẳng với vận tốc 8km/h biết AB=48m chọn trục toa đo Ox trùng vơi đường thẳng AB gốc thời gian là lúc vật

Question

một vật chuyển động từ A đến B trên 1 đường thẳng với vận tốc 8km/h biết AB=48m chọn trục toa đo Ox trùng vơi đường thẳng AB gốc thời gian là lúc vật ban đàu cdong viết ptrinh toa độ của các vật . câu a ;chọn gốc tọa đọ tại A chiều dương từ A đến B . câu b; chọn gốc tọa độ tại A chiều dương từ B đến A .câu c; chọn gốc toa độ tại B chiều dương từ A đến B . câu d ; chọn gốc toa độ tại B chiều dương từ B đến A

in progress 0
Liliana 7 ngày 2021-12-03T23:45:25+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:46:35+00:00

  Đáp án:

  Gải thích các bước giải:

  0
  2021-12-03T23:46:37+00:00

  Đáp án:

  a, $x=8.t$

  b, $x=-8.t$

  c, $x=-0,048+8.t$

  d, $x=0,048-8.t$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )