Một vật có giá là x Giảm giá của x đi 66% Hỏi phải tăng bn % để về lại giá ban đầu Lập pt và giải giúp minh nhé Đang cần gấp tkss nhiều

Question

Một vật có giá là x
Giảm giá của x đi 66%
Hỏi phải tăng bn % để về lại giá ban đầu
Lập pt và giải giúp minh nhé
Đang cần gấp tkss nhiều

in progress 0
Liliana 5 ngày 2021-09-26T16:17:45+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T16:19:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ta có:

  Một vật có giá là x Giảm giá của x đi 66% là:

  100%x-66%x=34%x

  để trở về giá cũ cần số% là:

  (100/100a-34/100a):34/100a=194,11%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )