Một vật có khố lượng 2,5 kg rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất . Lấy g = 10m/s2 a , khi còn cách mặt đất 5m thì vật có động năng là bao nhiêu b ,

Question

Một vật có khố lượng 2,5 kg rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất . Lấy g = 10m/s2
a , khi còn cách mặt đất 5m thì vật có động năng là bao nhiêu
b , tính động năng khi vật chạm đất
M.n giúp em với ạ

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-04T06:39:39+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:41:14+00:00

  m = 2.5kg 

  vo = 0 m/s

  g = 10m /s²

  h = 20 m

       Cơ năng của vật tại vị trí thả là:

         W = Wd + Wt = 1/2mv² + mgh

             = 1/2×2.5×0² + 2.5×10×20

             = 500 (J)

  a) Khi h = 5m

        thì Wt = mgh = 2.5× 10× 5 = 125 (J)

   Động năng của vật là:

        Wd = W – Wt = 500 – 125 = 375 (J)

  b) Khi chạm đất h = 0

          thì Wt = mgh = 0 ( J)

    Động năng của vật là :

         W = Wd = 500 (J)

  0
  2021-10-04T06:41:37+00:00

  a.

  wA = wđA + wtA = mgzA = 2,5.10.20 = 500 J

  wA = wB

  <=> 500 = wđB + wtB

  <=> 500 = wđB + mgzB

  <=> 500 = wđB + 2,5.10.5

  => wđB = 375 J

  b.

  wA = wC

  => wđC = 500 J

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )