Một vật có khối lượng 100g rơi tự do với độ cao =2met. Hãy tính động năng của vật khi rơi đến đất. Lấy g=10met

Question

Một vật có khối lượng 100g rơi tự do với độ cao =2met. Hãy tính động năng của vật khi rơi đến đất. Lấy g=10met

in progress 0
Emery 4 phút 2021-10-18T09:33:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-18T09:35:23+00:00

  Đáp án:

   2J

  Giải thích các bước giải:

  v=√2.g.z=√2.10.2=2√10

  Wđ=1/2.m.v^2=1/2.0,1.(2√10)^2=2J

   

  0
  2021-10-18T09:35:31+00:00

  Đáp án:

   2J

  Giải thích các bước giải:

   chọn mốc thế năng tại mặt đất

  bảo toàn cơ năng VT rơi và VT chạm đất

  \[\begin{array}{l}
  mg{h_0} = {{\rm{W}}_d}\\
   \Rightarrow {{\rm{W}}_d} = 0,1.10.2 = 2\left( J \right)
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )