Một vật có khối lượng 1kg đang nằm im trên 1 mặt phẳng nằm ngang bị tác động bởi 1 lực kéo =2N hợp với phương ngang 1 góc 60° làm vật chuyển đọng coi

Question

Một vật có khối lượng 1kg đang nằm im trên 1 mặt phẳng nằm ngang bị tác động bởi 1 lực kéo =2N hợp với phương ngang 1 góc 60° làm vật chuyển đọng coi như nhanh dần đều . Biết hệ số mới g=10m/s , µt=0,01. Xác định
A. gia tốc ?
B. vận tốc và quãng đường vật đi được trong 5 giây
Mong mọi người giúp ạ

in progress 0
Eden 4 tháng 2021-08-19T00:12:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T00:14:18+00:00

               CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Đáp án:

  A,a=0,917(m/s2)

  B,v=4,6 m/s

     s=11,5 m

  Giải thích các bước giải:

   A. a= F(kéo) . cos60° – F(ma sát) /m                         (tất cả chia cho m)

         =F(kéo) . cos60° -µt.N  /m

         =F(kéo) .cos60° – µt.(P-F(kéo).cos30°)  /m

         =2.1/2-0,01.(1.10-2.  căn3/2)

         =0,917 m/s2        

  B.v=v0+at

       =0+0,92.5

       =4,6 m/s

    s=v0.t+1/2 . a.t2             (t2 là t bình phương)

      =0.5+1/2 .0,92.25

      =11,5 m

  0
  2021-08-19T00:14:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Theo định luật II Newton ta có : 

  $\overrightarrow{F}+\overrightarrow{F_{ms}}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{P} =ma$ (1)

  Mà : $F_{ms} =μ.N$ (2)

  Ox : $F_x – F_{ms} =ma$ 

  Oy : $N-P=0$

  `=>` $F.cos60° – μ.N = ma$ 

  `<=>` $a = 0,9 (m/s^2)$

  Vận tốc đi được : 

  $v = v_ 0+at$ 

  `=>` $v = 0+0, 9.5$ 

  `<=>` $v =4, 5(m/s)$

  Quãng đường vật đi được : 

  $v^2 – v_0^2=2as$ 

  `<=>` $4,5^2-0^2=2.0,9.s$ 

  `<=>` $s = 11,25(m)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )