một vật có khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu xuống mặt phẳng nghiêng dài 10m cao 5m, g=10m/s2. tính động năng tại điểm M là vị trí vật đi được 6m

Question

một vật có khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu xuống mặt phẳng nghiêng dài 10m cao 5m, g=10m/s2. tính động năng tại điểm M là vị trí vật đi được 6m

in progress 0
Samantha 4 tháng 2021-07-30T21:45:39+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:47:26+00:00

  Đáp án: `W_d=30J`

  Giải:

  Tại đỉnh mặt phẳng nghiêng:

  `v_0=0 => W_{d_0}=0`

  Cơ năng của vật:

  `W=W_{t_0}=mgh=1.10.5=50` `(J)`

  Góc của mặt phẳng nghiêng:

  `sin\alpha=h/l=5/10=0,5`

  Độ cao của vật khi đi được quãng đường 6m:

  `h’=h-sin\alpha.s=5-0,5.6=2` `(m)`

  Tại điểm M:

  Thế năng của vật:

  `W_t=mgh’=1.10.2=20` `(J)`

  Vì cơ năng không đổi nên

  `W=W_d+W_t`

  `=> W_d=W-W_t=50-20=30` `(J)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )