Một vật có khối lượng 2 kg được thả rơi tự do từ độ cao 10 m . Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g =10m/s^2. Xác định: a) động năng thế năng và cơ năng củ

Question

Một vật có khối lượng 2 kg được thả rơi tự do từ độ cao 10 m . Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g =10m/s^2. Xác định:
a) động năng thế năng và cơ năng của vật tại vị trí thả?
b) vận tốc của vật khi vừa chạm đất?

in progress 0
Genesis 4 ngày 2021-09-13T06:26:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T06:27:10+00:00

  Đáp án:

   a> W=200J

  Giải thích các bước giải:
  \(m = 2kg;h = 10m;\)

  a> Động năng, thế năng và cơ năng tại vị trí thả: 

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {{\rm{W}}_d} = 0J\\
  {{\rm{W}}_t} = {\rm{W}} = m.g.h = 2.10.10 = 200J
  \end{array} \right.\)

  c> Vận tốc khi vừa chạm đất: 
  \({{\rm{W}}_d} = {\rm{W}} \Leftrightarrow 200 = \frac{1}{2}.m.{v^2} \Rightarrow v = 10\sqrt 2 m/s\)

  0
  2021-09-13T06:27:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:tóm tắt m=2kg,vo=0,z=10m,g=10m/s2

  Thế năng tại vị trí thả Wt=mgz=2.10.10=200j

  Động năng tại vị trí thả bằng =0j (vì vo=0)

  Cơ năng tại vị trí thả

  W=Wt+Wd=200j

  Câu b áp dụng bảo toàn cơ năng 

  Wsau=Wtrước 

  1/2mv2=200

  1/2.2.v2=200

  =>v=10 căn 2m/s2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )