một vật có khối lượng 2 kg sẽ có thế năng 4J đối với mặt đất khi nó có độ cao là . Cho g = 9,8 m/s^2

Question

một vật có khối lượng 2 kg sẽ có thế năng 4J đối với mặt đất khi nó có độ cao là . Cho g = 9,8 m/s^2

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-11-07T17:06:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T17:08:39+00:00

  Đáp án:

   h=0,204m

  Giải thích các bước giải:
  \[{{\rm{W}}_t} = m.g.h =  > h = \frac{{{{\rm{W}}_t}}}{{g.m}} = \frac{4}{{2.9,8}} = 0,204m\]

   

  0
  2021-11-07T17:08:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )