Một vật có khối lượng 200 g rơi tự do từ độ cao 18 m. Công suất trung bình của trọng lực trong giây đầu tiên bằng bao nhiêu? *

Question

Một vật có khối lượng 200 g rơi tự do từ độ cao 18 m. Công suất trung bình của trọng lực trong giây đầu tiên bằng bao nhiêu? *

in progress 0
Gianna 2 tháng 2021-10-11T19:16:04+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T19:17:39+00:00

  Đáp án:

   10W

  Giải thích các bước giải:

   quãng đường vật đi được trong 1s đầu: $s = \frac{{g{t^2}}}{2} = \frac{{{{10.1}^2}}}{2} = 5\left( m \right)$

  Công suất trung bình của trọng lực trong giây đầu tiên

  $P = \frac{{mgs}}{t} = \frac{{0,2.10.5}}{1} = 10W$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )