Một vật có khối lượng 5 kg rơi tự do không vận tốc đầu khi chạm đất có vận tốc 70 m/s, lấy g=10m/s^2, gốc thế năng tại mặt đất a. Xác định độ cao thả

Question

Một vật có khối lượng 5 kg rơi tự do không vận tốc đầu khi chạm đất có vận tốc 70 m/s, lấy g=10m/s^2, gốc thế năng tại mặt đất
a. Xác định độ cao thả vật và thời gian rơi của vật
b. Tính thế năng của vật khi vật rơi được 180 m c.Tìm vị trí của vật mà tại đó thế năng bằng động năng

in progress 0
Kylie 5 ngày 2021-09-09T14:30:27+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:31:32+00:00

  Đáp án:

   a/ 245 (m)

  b/ Wt = 3250 (J)

  c/ h’ = 122,5 (m)

  Giải thích các bước giải:

  chọn mốc thế năng tại mặt đất.

  a/ ta có cơ năng tại mặt đất : W1 = Wđ = (m*v²)*1/2 = (5*70²)*1/2 = 12250 (J)

  áp dựng định luật bảo toàn cơ năng ⇒ cơ năng tại nơi vật rơi :

  W2 = Wt ⇔ 12250 = m*g*h ⇒h = 12250/(5*10) = 245 (m)

  ta có : V = Vo + g*t ⇒ t = V/g = 70/10 = 7 (s)   (do rơi tự do nên ko có vận tốc đầu)

  b/ thế năng lúc vật rơi đc 180 là:

  Wt = m*g*(245-180) = 5*10*(245-180) = 3250 (J)

  c/ ta có : 

  Wđ = Wt ⇒ 2Wt = W ⇔ 12250 = 2*m*g*h’ ⇒ h’ = 12250/(2*5*10) = 122,5 (m)

   

   

  0
  2021-09-09T14:31:57+00:00

  Đáp án:

  a. Độ cao ban đầu là 245m và thời gian rơi là 7s.

  b. Thế năng tại đó là 3250J

  c. 122,5m 

  Giải thích các bước giải:

  a. Độ cao thả vật là:

  \[mg{h_o} = \frac{1}{2}m{v^2} \Rightarrow {h_o} = \frac{{{v^2}}}{{2g}} = \frac{{{{70}^2}}}{{2.10}} = 245m\]

  Thời gian rơi của vật:

  \[t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}}  = \sqrt {\frac{{2.245}}{{10}}}  = 7s\]

  b. Thế năng của vật khi rơi được 180m

  \[{{\rm{W}}_t} = mgh = 5.10.\left( {245 – 180} \right) = 3250J\]

  c. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có:

  \[\begin{array}{l}
  {{\rm{W}}_c} = {{\rm{W}}_t} + {{\rm{W}}_d} = {{\rm{W}}_t} + {{\rm{W}}_d}\\
   \Leftrightarrow mg{h_o} = 2{W_t}\\
   \Leftrightarrow mg{h_o} = 2mgh\\
   \Leftrightarrow h = \frac{{{h_o}}}{2} = \frac{{245}}{2} = 122,5m
  \end{array}\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )