một vật có khối lượng 500g ở độ cao z so với mặt đất có thế năng trọng trường là 100J . Chọn mốc thế năng tại mặt đất , tính độ cao z .Lấy g=10m/s2 Gi

Question

một vật có khối lượng 500g ở độ cao z so với mặt đất có thế năng trọng trường là 100J . Chọn mốc thế năng tại mặt đất , tính độ cao z .Lấy g=10m/s2
Giúp em với ạ

in progress 0
Bella 1 năm 2021-10-13T05:37:51+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:39:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  m = 5 kg

  Wt = mgZ => Z= Wt / mg = 100 / 0,5 nhân 10 = 20 mét

   

  0
  2021-10-13T05:39:24+00:00

  Đáp án:

   z=20m

  Giải thích các bước giải:

  độ cao z là:

  \(\begin{array}{l}
  {W_t} = mgz\\
   \Rightarrow z = \frac{{{W_t}}}{{mg}} = \frac{{100}}{{0,5.10}} = 20m
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )