Một vật có khối lượng 600g rơi tự do ở độ cao 25m so với mặt đất . Cho g = 10m/s^2 a/ Tính công của trọng lực khi vật cách mặt đất 5 m b/ Tính động n

Question

Một vật có khối lượng 600g rơi tự do ở độ cao 25m so với mặt đất . Cho g = 10m/s^2
a/ Tính công của trọng lực khi vật cách mặt đất 5 m
b/ Tính động năng và vận tốc của vật lúc vừa chạm đất
c/ Hỏi ở độ cao nào động năng bằng ba thế năng
d/ Tính động năng của vật qua vị trí cách mặt đất 10 m

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-09-18T14:30:47+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T14:32:10+00:00

  Đáp án:

  a) 120J

  b) 22,36 m/s

  c) 6,25m

  d) 90J

  Giải thích các bước giải:

  a) Công của trọng lực là:

  A = mgh’ = 10.0,6.(25-5) =120 J

  b) Lúc vừa chạm đất:

  \(\begin{array}{l}
  {{\rm{W}}_d} = {\rm{W}} = mgh = 0,6.10.25 = 150J\\
   \Rightarrow \frac{1}{2}m{v^2} = 150 \Rightarrow v = 22,36m/s
  \end{array}\)

  c) 

  \({{\rm{W}}_d} = 3{W_t} \Rightarrow {\rm{W}} = 4{W_t} \Rightarrow mgh = 4mg{h_1} \Rightarrow h = 4{h_1} \Rightarrow {h_1} = 6,25m\)

  d)

  \({{\rm{W}}_d} = W – {{\rm{W}}_t} = 150 – 0,6.10.10 = 90J\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )