một vật có khối lượng 8kg trượt trên mặt phẳng nằm ngang dưới tác dụng của lực F = 20N có phương nằm ngang. hệ số ma sát giữa sàn và vật là 0,2. Lấy g

Question

một vật có khối lượng 8kg trượt trên mặt phẳng nằm ngang dưới tác dụng của lực F = 20N có phương nằm ngang. hệ số ma sát giữa sàn và vật là 0,2. Lấy g=10m/s2
a. tính quãng đường vật đi đc sau 4s kể từ lúc bắt đầu chuyển động
b. sau đó, ngườ ta thay đổi độ lớn của lực kéo để vật chuyển động thằng đều trong 4s tiếp theo. tính độ lớn của lực kéo khi đó
c. tiếp theo, người ta thay đổi độ lớn của lực kéo. hỏi vật còn chuyển động được bao nhiêu lâu thì dừng lại
d. vẽ đồ thị vận tốc và gia tốc theo thời gian trong suốt quá trình chuyển động

in progress 0
Rylee 2 tuần 2021-11-22T22:31:09+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T22:32:52+00:00

  Đáp án:

  m=8kg; F=20N; u=0,2; 

  a> t=4s; 

  gia tốc vật: 
  \(F – {F_{ms}} = m.a =  > a = \frac{{F – {F_{ms}}}}{m} = \frac{{20 – 0,2.8.10}}{8} = 0,5(m/{s^2})\)

  quãng đường: 
  \(S = \frac{{a.{t^2}}}{2} = \frac{{0,{{5.4}^2}}}{2} = 4m\)

  b> ĐỂ vật chuyển động chuyển động đề: 

  \({F_k} = {F_{ms}} = \mu .m.g = 0,2.8.10 = 16N\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )