Một vật có khối lượng là 3 tấn thì trọng lượng là bao nhiêu?

Question

Một vật có khối lượng là 3 tấn thì trọng lượng là bao nhiêu?

in progress 0
Arianna 1 tháng 2021-08-05T15:51:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:52:46+00:00

  Một vật có khối lượng là 3 tấn thì trọng lượng là 30000 N

  Cách làm :

  Đổi 3 tấn = 3000 kg

  Trọng lượng của vật là :

  P = 10 . m = 3000 . 10 = 30000 (  N  )

                                 Đáp số : 30000 N

  0
  2021-08-05T15:53:12+00:00

  Đáp án:`30000(N)`

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi :`3 tấn=3000kg`

  Trọng lượng của vật là:

  `P=10.m=3000.10=30000(N)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )