Một vật có khối lượng là 3 tấn thì trọng lượng là bao nhiêu ?

Question

Một vật có khối lượng là 3 tấn thì trọng lượng là bao nhiêu ?

in progress 0
Alaia 1 tháng 2021-08-05T15:59:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:00:40+00:00

  Một vật có khối lượng là 3 tấn thì trọng lượng là: 30000N

  Cho tớ xin hay nhất nhé

   

  0
  2021-08-05T16:00:44+00:00

       Đổi : 3 tấn = 3000 kg 

  Trọng lượng của vật đó là :

   P = 10m = 3000 . 10 = 30000 ( N )

  Vậy , trọng lượng của vật đó là : 30000 N

                

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )