Một vật có khối lương là 6,5 kg và có thể tích là 2000 cm ³. a.Tính trọng lượng của vật. b.Tính khối lượng riêng của chất làm vật theo đơn vị kg/m ³.

Question

Một vật có khối lương là 6,5 kg và có thể tích là 2000 cm ³.
a.Tính trọng lượng của vật.
b.Tính khối lượng riêng của chất làm vật theo đơn vị kg/m ³.
c.Tính trọng lượng rieeng của chất làm vật theo đơn vị N/m ³.

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-08-07T18:32:13+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:33:59+00:00

  Đáp án:

   Tóm tắt:

  `m=6,5kg`

  `V=2000cm3=0,002m3`

  `P=?N`

  $D=?kg/m3$

  $d=?N/m3$

  Giải

  Trọng lượng của vật đó là:

  `P=10.m=10.6,5=65(N)`

  Khối lượng riêng của vật đó là:

  `D=m/V=6,5:0,002=3250` $(kg/m3)$

  Trọng lượng riêng của vật đó là:

  $d=10.D=10.3250=32500(N/m3)$

  Đ/s : `P = 65N` 

          $D = 3250kg/m^3$

          $d = 32500N/m^3$

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-07T18:34:01+00:00

  Tóm tắt:

  m=6,5kg

  V=2000cm3=2dm3=0,002m3

  P=?N

  D=?kg/m3

  d=?N/m3

  Giải

  Trọng lượng của vật đó là:

  P=10.m=10.6,5=65(N)

  Khối lượng riêng của vật đó là:

  D=m:V=6,5:0,002=3250(kg/m3)

  Trọng lượng riêng của vật đó là:

  d=10.D=10.3250=32500(N/m3)

  Chúc bn hc tốt!

  :)))

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )