Một vật có khối lượng m = 10 kg đang nằm yên trên một mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát của vật với mặt đườnglà 0,1. Vật chuyển động dưới tác dụng của

Question

Một vật có khối lượng m = 10 kg đang nằm yên trên một mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát của
vật với mặt đườnglà 0,1. Vật chuyển động dưới tác dụng của lực 20 N. Cho g = 10 m/s2. Bằng định lý động năng, hãy tính quãng đường vật đi được khi đạt vận tốc 21,6 km/h.

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-10-28T14:09:56+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:11:32+00:00

  Đáp án:

   s=18m

  Giải thích các bước giải:

  áp dụng định lý động năng:

  \(\begin{array}{l}
  {W_d}’ – {W_d} = {A_F} + {A_{ms}}\\
  \frac{1}{2}mv{‘^2} – \frac{1}{2}m{v^2} = Fs – {F_{ms}}s\\
  \frac{1}{2}{.10.6^2} – \frac{1}{2}{.10.0^2} = 20.s – 0,1.10.10.s\\
   \Rightarrow s = 18m
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )